Home

In deze wereld van overvloed presenteren we kwalitatieve kunst in Beernem. We maken er een kunst van om het onverwachte te realiseren.

4 december 2017, 20 uur – Foyer OC De Kleine Beer

Carmen meets Zarzuela

De opera Carmen van de Franse componist Georges Bizet is misschien wel één van de geliefste bladzijden uit de operaliteratuur. We nemen u mee naar een flamencobar waar de emoties, passie en jaloezie hoog zal oplaaien.

Inkom: € 7 (normale prijs € 9 – ADD € 10)

Charlotte Van den Broeck en Lies Van Gasse schreven een reeks gedichten voor ons poëzieproject Ooghoek dat in de zomer en nazomer van 2017 een literaire verpozing was in Beernem. De 25 gedichten en 14 illustraties werden gebundeld in een mooie publicatie.

De organisatoren van de Antwerpse boekenbeurs hebben de vzw Màrmelade een plaats aangeboden op de beurs. Een kijkkastje was er te vinden bij de stand van Poëziecentrum en een selectie van 4 kijkkastjes verhuisde van hun boom in de Kooldreef naar een zuil op het binnenplein van de Antwerpse expo. De bomen van de Beernemse Kooldreef werden wat kaler, maar ze hullen zich in fierheid.

Als de bomen konden spreken…

…dan vertelden ze over de vele fietsers, wandelaars en andere poëzieliefhebbers die de weg naar de Kooldreef deze zomer vonden. Over lovende bijdragen in de pers en enthousiaste reacties ter plaatse, over een beklijvende poëziewandeling op 27 augustus met Lies Van Gasse en Charlotte Van den Broeck waarbij het kasteeldomein De Lanier uitzonderlijk werd opengesteld. Kortom, Ooghoek was een geslaagd project dat op veel weerklank kon rekenen.

Om onze projecten te ondersteunen, konden we rekenen steeds op een aantal sponsors. Deze financiële of logistieke steun is broodnodig om kwalitatieve evenementen te kunnen aanbieden. Veel dank voor de steun en het vertrouwen!  — bekijk alle sponsors